PL

kalendarz

  • Konferencja prasowa
    09/06/2013
    1
    Konferencja prasowa
    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne Chorzów 1
    12/10/2013
    1
    Konsultacje społeczne Chorzów 1
    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne Chorzów 2
    01/15/2014
    1
    Konsultacje społeczne Chorzów 2
    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne Chorzów 3
    01/23/2014
    1
    Konsultacje społeczne Chorzów 3
    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
    01/29/2014
    15
    Konsultacje społeczne Ruda Śląska
    2
    konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
    02/17/2014
    5
    Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
    2
    konsultacje społeczne
  • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
    08/11/2014
    1
    Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w Chorzowie
    08/13/2014
    1
    Warsztaty w Chorzowie
    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
    09/08/2014
    2
    Konsultacje w Rudzie Śląskiej
    2
    konsultacje społeczne
  • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
    09/18/2014
    1
    Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
    1
    wydarzenia
  • Konferencja zamykając projekt
    06/23/2015
    1
    Konferencja zamykając projekt
    1
    wydarzenia

Mapa obszaru funkcjonalnego

Jak wyznaczyliśmy obszar funkcjonalny?

Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:

  • Podział administracyjny
  • Statystyki ludności i zabudowy
  • Struktura wewnętrzna
  • Powiązania funkcjonalne

Mapa obszaru funkcjonalnego

3 strefy = 3 funkcje

Strefa A

  • Zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z terenami przemysłowymi
  • Najwięcej obiektów o funkcjach śródmiejskich
  • Lokalizacja usług wyższego rzędu
  • Największe zagęszczenie dróg i przystanków

Strefa B

  • Głównie tereny przemysłowe i poprzemysłowe
  • Najlepszy dostęp spoza regionu – DTŚ i A4
  • Szczególnie ważne jest zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Strefa C

  • Najniższa gęstość zaludnienia
  • Dużo mniej terenów przemysłowych
  • Ważne są działania skierowane na ochronę gruntów.