PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Lokalny Program Rewitalizacji – spotkanie konsultacyjne w Świętochłowicach

12/ 12/2014

9 grudnia 2014 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta. Konsultacje poświęcone były Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych /SRPS/ i Lokalnemu Programowi Rewitalizacji /LPR/ Świętochłowic do roku 2030. Wykonawcą zadań jest Firma EU-CONSULT. 

Na spotkaniu przedstawiono Diagnozę sytuacji społecznej przygotowanej na podstawie analizy danych statystycznych i raportu z badań ankietowych nad mieszkańcami miasta. 
W Diagnozie znalazły się informacje z różnych dziedzin życia miasta:

 • ładu przestrzennego i problemów mieszkaniowych,
 • polityki rodzinnej i problemów demograficznych, 
 • pomocy społecznej,
 • kultury, edukacji i zdrowia,
 • rynku pracy,
 • bezpieczeństwa.

Raport o sytuacji społecznej stał się punktem wyjścia do opracowania obu dokumentów. Programy powstawały we współpracy ekspertów EU-CONSULT z liderami lokalnymi, przedstawicielami administracji lokalnej, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. 
Po zaprezentowaniu kryzysowych obszarów miasta objętych LPR, wykazu projektów wpisanych do LPR i przedstawieniu głównych założeń obu dokumentów, rozpoczęła się dyskusja. Przeważały w niej problemy dotykające bezpośrednio mieszkańców, zwłaszcza osób starszych. 

Do wtorku 16 grudnia 2014 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do projektów dokumentów (dostępne są na stronie internetowej miasta):