PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Konsultacje społeczne

25/ 11/2014

Od kilku miesięcy trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030. Wykonawca Strategii – Firma EU-CONSULT
wraz z powołanym przez Prezydenta Miasta zespołem ds. opracowania Strategii odbyli szereg spotkań warsztatowych. W ich trakcie dokonano analizy sytuacji społecznej miasta,
a jej efektem jest raport pn. „Diagnoza społeczna Świętochłowic 2014”. Kolejnym etapem będzie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta, na które zapraszamy we wtorek,
9 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej.

Już od środy na oficjalnej stronie miasta ativan nursing implications mieszkańcy mogą zapoznawać się z materiałami związanymi z budowaną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia jest kolejnym dokumentem opracowywanym z sąsiednimi miastami, Chorzowem
i Rudą Śląską, które wraz ze Świętochłowicami tworzą  wspólny obszar funkcjonalny.

Projekt uzyskał 90-procentowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.