PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa do 2030 r. przyjęty

03/ 11/2014

Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa do 2030 roku został przyjęty uchwałą w dniu 30 października br. podczas 51 sesji  Rady Miasta. Autorem dokumentu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic. Jest on kolejnym opracowaniem w ramach programu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wspierającego samorząd terytorialny w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. 


Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem operacyjnym pozwalającym na kompleksowe zarządzanie procesem rewitalizacji w mieście. Dlatego opracowanie LPR dla miasta Chorzowa uwzględnia wcześniejsze i bieżące prace związane z przedmiotową problematyką oraz posiłkuje się ich wynikami, poddając je weryfikacji (w części diagnostycznej) pod kątem potrzeb przygotowywanego LPR. Jednym z dokumentów stanowiących istotny wkład do niniejszego dokumentu jest Mini Program Rewitalizacji Chorzowa II., który został opracowany w partnerstwie szerokiej grupy liderów lokalnych. Dokument składa się z części analityczno-diagnostycznej, delimitacyjnej oraz strategicznej i projektowej dotyczącej źródeł i metod finansowania oraz sposobu wdrażania programu. Przy opracowywaniu dokumentu posłużono się wcześniejszymi opracowaniami i wynikami. Posiłkowano się również projektem ministerialnym Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych. Prace analityczne zostały uzupełnione ankietą zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta Chorzów. Ważnym elementem pracy nad LPR były warsztaty programowe, w których udział wzięli interesariusze programu: przedstawiciele różnych środowisk, administracji samorządowej, współpracujących instytucji i organizacji społecznych, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta. Wyniki warsztatów wraz z wynikami ankiety stanowiły istotny wkład w przygotowanie części analityczno-diagnostycznej.