PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Mieszkańcy o swoich podwórkach

28/ 10/2014

Jakie zmiany należy wprowadzić na świętochłowickich podwórkach, co trzeba zrobić, by były bardziej przyjazne? Na ten temat rozmawiano 15 października br. na placach przy ul. H. Sawickiej 8 i 14, a także przy ul. Grunwaldzkiej 7. Wszystko po to, aby podwórka znów stały się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu.

Podczas spotkań mieszkańcy mieli okazję przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania związane z podwórkami i przestrzeniami wewnątrzblokowymi. Celem przygotowywanego programu jest poprawa estetyki podwórek i zagospodarowanie ich, w sposób zachęcający do  przebywania w przestrzeni wspólnej, nawiązywania  kontaktów, polepszenia  relacji interpersonalnych, a w konsekwencji zintegrowania społeczności sąsiedzkiej.

Na podwórkach powstać mogą place zabaw, mini-siłownie, może pojawić się zieleń, ławki,  kolorowe klomby itp. Uczestnicy spotkań mieli wiele interesujących pomysłów, wszystkie zostały zanotowane i po przeanalizowaniu, część z nich znajdzie się w „Programie renowacji podwórek do 2030 roku”. Powstający dokument ma charakter pilotażowy, propozycje ukształtowania przestrzeni mają być na tyle uniwersalne, by mogły znaleźć zastosowanie 
w innych punktach miasta. 

„Program renowacji podwórek do roku 2030” realizowany jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013