PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska – warsztaty

28/ 08/2014

Miasto Ruda Śląska w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” realizuje prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030.

Warsztaty odbędą się 8 oraz 9 września, w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Treścią pierwszego warsztatu będzie doprecyzowanie celów rewitalizacji bezpośrednio nawiązujących do zapisów Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2030, identyfikacja i ocena potencjałów oraz barier rewitalizacji poszczególnych dzielnic (obszarów) oraz identyfikacja grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Treścią drugiego warsztatu będzie tworzenie pomysłów i propozycji projektów do realizacji, priorytetyzacja i wzajemne powiązanie projektów, ustalenie możliwych źródeł finansowania projektów oraz konsultacja karty projektu.