PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza na spotkania warsztatowe w dniach 2 i 3 września 2014 r. w sprawie rewitalizacji Świętochłowic

25/ 08/2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, tj. instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców na spotkania warsztatowe, w trakcie których przedstawione zostaną dotychczasowe wyniki prac nad

„Lokalnym Programem Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030” (LPR).

Będzie to również okazja do zaprezentowania zgłoszonych dotychczas propozycji przedsięwzięć, które mają na celu ożywić zdegradowane obszary miasta, przywrócić ład przestrzenny i gospodarczy, a także odbudować więzi społeczne.

Do rewitalizacji zostały wyznaczone najstarsze części 3 dzielnic miasta tj. Lipin, Centrum, Chropaczowa oraz fragment dzielnicy Zgoda.

W pierwszym dniu spotkań warsztatowych, tj. 2 września zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad LPR (w tym propozycje zgłoszonych projektów inwestycyjnych i społecznych) oraz zebrane i wstępnie omówione nowe propozycje przedsięwzięć do LPR Świętochłowic. W celu umożliwienia uczestnictwa w spotkaniach jak największej grupie osób przewidziano 2 spotkania o różnych porach dnia, tj.:

o godzinie: 12:00

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Harcerska 1

oraz

o godzinie: 17:00

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - Lipinach, ul. Sądowa 1

W drugim dniu spotkań warsztatowych, tj. 3 września uczestnicy spotkań będą mogli uszczegółowić zakres zgłoszonych przez siebie w poprzednim dniu propozycji przedsięwzięć do LPR Świętochłowic. Serdecznie zapraszamy również osoby, które nie mogły uczestniczyć w pierwszym dniu warsztatów (2 września), a chcą zgłosić swoje propozycje przedsięwzięć. I w tym przypadku, przewidziano 2 spotkania o różnych porach dnia, tj.:

o godzinie: 12:00

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - Lipinach, ul. Sądowa 1

oraz

o godzinie: 17:00

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Harcerska 1

Więcej informacji pod adresem WWW: high school research papers on hybrid cars