PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Chorzów pracuje nad kolejnym projektem w ramach „Zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych”

22/ 08/2014

W ramach projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowice", Miasto Chorzów podpisało umowę  na realizację projektu „Zintegrowany Plan Zarządzania Zmianami Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.  Projekt realizuje Instytut Rozwoju Miasta z Krakowa, który został wybrany w postępowaniu przetargowym.  

*Współczesne miasta, aby mogły się rozwijać w sposób zrównoważony, muszą być atrakcyjne dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.  Dlatego koniecznym jest opracowanie kierunków pozytywnych zmian w wymiarze  przestrzennym, gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i przyrodniczym. Celem takich działań powinno być przede wszystkim przeciwdziałanie odpływowi mieszkańców, w szczególności tych posiadających najwyższe kompetencje i kwalifikacje, przy jednoczesnym  umiejętnym pozyskiwaniu  kapitału  inwestycyjnego  opartego na wiedzy, który  przyciągnie atrakcyjność danego  miasta. Wiadomym jest, że wszystkie trzy miasta uczestniczące w projekcie utraciły większość dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych , przestrzennych i środowiskowych  powiązanych  z degradacją fizyczną  zabudowy. Zaistniała sytuacja  przekłada się na pogorszenie  jakości życia mieszkańców i  prowadzi  do zmniejszenia atrakcyjności  miasta dla  jego mieszkańców, a tym samym skutkuje  pogorszeniem się wizerunku miasta .Ta sytuacja powoduje, że samorządy muszą zmodyfikować swój dotychczasowy sposób zarządzania miastem i dostosować go do zachodzących  zmian.

Trwają prace nad dokumentem.