PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa do roku 2030

21/ 08/2014

W dniu 13/08/2014 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe dot. prac nad opracowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa do roku 2030”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Analogiczne spotkania dot. tworzenia strategii społecznej odbywają się również w pozostałych miastach uczestniczących w projekcie, tj. w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach - wszystkie trzy strategie będą bowiem stanowić integralną część „Strategii rozwiązywania problemów społecznych obszaru funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” – zintegrowanego dokumentu realizowanego w ramach ww. projektu unijnego.

Warsztaty w Chorzowie prowadzone były przez Fundację Kreatywny Śląsk z Rybnika, która wygrała przetarg na realizację ww. zadania. Moderatorami dyskusji byli Panowie Krzysztof Wrana oraz Marcin Budziński reprezentujący Fundację.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji i jednostek związanych z szeroką pojętą polityką społeczną miasta, m.in., Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, domy pomocy społecznej , placówki przedszkolne, żłobek, ZK PGM oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Chorzów ( Wydziały : Zdrowia i Pomocy Społecznej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Edukacji , Rozwoju ) , a także Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba” oraz reprezentanci chorzowskich parafii działający w obszarze pomocy osobom bezrobotnym. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji , Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Sanepidu.

Podczas spotkania omówiono m.in. główne źródła problemów społecznych w Chorzowie, wskazano te części miasta , w których występuje szczególna koncentracja tych problemów, a także wytypowano miejsca potencjalnie nimi zagrożone. Podczas warsztatów określono również grupę instytucji i organizacji , które powinny być partnerem we wdrażaniu tworzonej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Dalsze prace nad „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa do roku 2030” odbędą się podczas kolejnych dwóch warsztatów w dniach 2 września 2014r. (wtorek) oraz 4 września 2014r.(czwartek) w CHCK , w godzinach 10.00 – 14.00.

Ostateczne wyniki prac dot. strategii społecznej Chorzowa poznamy w październiku 2014r.

spider girl porn