PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Projekt przekształcania kluczowych przestrzeni publicznych

14/ 08/2014

PROJEKT PRZEKSZTAŁCANIA KLUCZOWYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - INFORMACJA SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z DNIA 11.08.2014.

W dniu 11.08.2014. w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. prac nad opracowaniem zintegrowanego projektu przekształcania kluczowych przestrzeni publicznych obszaru funkcjonalnego miasta Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice. Ww. przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Moderatorem spotkania był Pan dr inż. arch. Michał Stangel z Gliwic , prowadzący firmę pn. „ Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA” , która wygrała przetarg ogłoszony przez Lidera projektu, tj. Miasto Chorzów na realizację ww. zadania.

W spotkaniu wzięli udział m.in. mieszkańcy Chorzowa, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji, architekci związani z miastem, w tym prezes SARP o/Katowice , a także pracownicy chorzowskiego ratusza (Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Biura Konserwatora Zabytków i Wydziału Rozwoju Miasta). Ponadto, w spotkaniu aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele środowiska naukowego – Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – obie te jednostki są zaangażowane w realizację projektu „Zintegrowane podejście…”. Podczas spotkania omawiane były 3 dobrze znane chorzowianom przestrzenie publiczne : otoczenie hali elektrowni siłowni dawnej Królewskiej Huty przy ul. Metalowców - planowanego muzeum hutnictwa, Plac Powstańców Śląskich oraz otoczenie Stawu Herman w rejonie ul. Stacyjnej.

Uczestnicy spotkania pracując w grupach wskazywali zalety i atrakcje analizowanych obszarów, a także największe problemy na nich występujące, próbowali również wskazać te działania, które w sposób szybki i tani mogłyby poprawić atrakcyjność i funkcjonalność tych miejsc. Ponadto, definiowali grupy potencjalnych użytkowników omawianych obszarów, a także wskazywali instytucje i organizacje , które mogłyby przyczynić się do poprawy tychże miejsc w celu przyciągnięcia tam ludzi.

Przedstawione propozycje rozwiązań były następnie omawiane przez wszystkich uczestników spotkania.

Efektem ww. spotkania konsultacyjnego będzie sformułowanie scenariusza przyszłości, zawierającego m.in. zachowania, mechanizmy , procesy i skutki zastosowania proponowanych rozwiązań dla konkretnej przestrzeni publicznej, a także przeprowadzenie analizy uwarunkowań dla danej przestrzeni.

Ostateczne wyniki prac poznamy w październiku 2014r.

watchredtube