PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Podsumowanie konsultacji społecznych w Świętochłowicach

27/ 02/2014

W dniach 17-21 lutego 2014 roku, w ramach przygotowań dokumentu strategii rozwoju, przeprowadzono konsultacje społeczne. Spotkania odbyły się w pięciu dzielnicach Świętochłowic. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 170 osób.

Najważniejsze postulaty dotyczące przyszłego rozwoju miasta, które zgłosili mieszkańcy, to:

 • tworzenie otwartych, ogólnodostępnych miejsc rekreacji, wypoczynku, w zakresie istniejących terenów zielonych, terenów sportowych,
 • szerokie wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości,
 • poprawa jakości i funkcjonalności obiektów infrastruktury społecznej,
 • przyciągnięcie inwestora (inwestorów) i stałe tworzenie miejsc pracy,
 • poprawa bezpieczeństwa w mieście,
 • poprawa jakości polityki informacyjnej miasta w zakresie oferowanych usług publicznych.

W ramach prac nad strategią, w terminie 9-31 stycznia, przeprowadzono także badanie ankietowe. Kwestionariusz można było wypełniać ręcznie (formularze dostępne były w Urzędzie Miejskim oraz wybranych jednostkach miejskich) a także on-line. Łącznie zebrano 681 ankiet.